Vi erbjuder

Hos oss kan du få hjälp med test för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning och andra samtal kring sexuell hälsa.

Om du är orolig eller har funderingar kring sexualitet, sexuell hälsa eller ditt kön kan vi erbjuda rådgivning, samtalsstöd och göra en undersökning om vi bedömer att det behövs. Om du har haft oskyddat sex erbjuder vi testning för könssjukdomar. Vi erbjuder också preventivmedelsrådgivning samt recept och insättning av preventivmedel.

Testning

Hos oss kan du testa dig för klamydia, gonorré, hiv, syfilis och hepatiter. Vi får många förfrågningar om provtagning för andra sexuellt överförbara infektioner mykoplasma som inte omfattas av smittskyddslagen. Prov på dessa lämnas enbart efter bedömning av medicinsk personal. Denna typ av provtagning är inte kostnadsfri.

Preventivmedelsrådgivning
För att skydda sig mot graviditet finns det flera olika typer av preventivmedel att välja mellan, till exempel spiral, p-stav eller p-piller. Dessa är mycket säkra preventivmetoder. Det är dock endast kondom som skyddar mot könssjukdomar vid penetrerande och omslutande sex.

Boka tid hos barnmorska om du vill få rådgivning eller recept på preventivmedel.

Samtal och stöd

Om du är orolig och upplever problem kring din sexualitet erbjuder vi samtalsstöd och rådgivning. Det kan exempelvis handla om lust och erektion, relationer, sexuellt riskbeteende och sexuell läggning.

Vi erbjuder BÅDE enskilda samtal och parsamtal. Samtalen sker på plats eller som videobesök och vi erbjuder i genomsnitt fem samtal.

För dig som är under 23
Du behöver vara 18 år för att besöka oss.  Om du är under 23 år rekommenderar vi dig att i första hand vända dig till en av våra ungdomsmottagningar. De har större möjlighet att erbjuda dig som ung hjälp när det handlar om kroppen, provtagning, preventivmedel, sex eller stöd när du behöver prata med någon.

Avgifter

Besök för provtagning och behandling av könssjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen samt preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria.

Övriga besök hos läkare kostar 400 kronor, och besök hos barnmorska/sjuksköterska och kurator/samtalsterapeut kostar 100 kronor.