Testning och könssjukdomar

Om du har haft oskyddat sex så bör du alltid testa dig för könssjukdomar. 

Försenade provsvar

För närvarande är det förlängda svarstider på klamydia, gonorré och Mycoplasma genitalium. 

Till följd av att stora delar av världen just nu analyserar Covid-19 råder en obalans på vissa material som laboratoriet använder för att kunna analysera prov. Med anledning av detta kan vissa prov få förlängd svarstid jämfört med ordinarie svarstid. Vårt laboratorium arbetar intensivt med att säkerställa trygga leveranser av material till laboratoriet. 

Kondom är det bästa skyddet mot könssjukdomar, men även om du alltid använder kondom kan det vara bra om du testar dig.

Det finns olika könssjukdomar som påverkar kroppen på olika sätt. En del könssjukdomar märks eller känns inte och därför kan det vara bra att testa sig även om du inte har några symtom.

Om du har en könssjukdom ökar mottagligheten för andra könssjukdomar och hiv. Genom att testa dig kan du få reda på om du har en könssjukdom och kan då undvika att föra något vidare. På så sätt får du också koll på sin egen sexuella hälsa. De flesta infektioner är lätta att behandla om du upptäcker dem i tid.

Det är alltid gratis att testa sig för könsjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Det gäller klamydia, gonorré, hiv, syfilis och hepatit.

Testa dig om:

  • Du har haft oskyddat sex
  • Kondomen spruckit eller glidit av.
  • Du misstänker att du har eller kan ha fått en könssjukdom
  • Du har symtom eller besvär som tyder på att du har en könssjukdom
  • Din/a sexpartner/s har en könssjukdom