Avgifter

Preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri. Även provtagning och behandling av könssjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen är kostnadsfritt.

De könssjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen är klamydia, gonorré, syfilis, hiv och hepatit B. Besök för andra besvär på mottagningen är avgiftsbelagda. Besök hos läkare, barnmorska, sjuksköterska och kurator kostar 250 kronor. 

Avgift för uteblivet besök eller ej avbokad tid
Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort.