Tidig eller sen utlösning

Vi kan hjälpa dig som har problem med tidig eller sen utlösning.

Tidig utlösning
Tidig utlösning är framför allt en personlig upplevelse av att inte kunna kontrollera sin utlösning i den grad som önskas.

Tidig utlösning upplevs vanligast i samband med sex. Att utlösningen kommer snabbt behöver inte vara ett problem. Det finns många sätt att ha sex på och sex behöver inte avslutas när en har fått utlösning.

Det finns olika sätt att behandla problem med tidig utlösning. Ett sätt är att jobba med känselupplevelser och avslappning.

En metod som kallas för ”stopp-start-tekniken" kan liknas vid ett träningsprogram som syftar till att förlänga tiden till utlösning genom att lära sig att känna igen och reglera nivån på sin sexuella upphetsning.

Start-topp-metoden kan användas vid egen onani och vid sex med partner. Att det finns en förståelse och en öppenhet för varandra är viktigt. En vanlig förhoppning är att tidig utlösning ska kunna åtgärdas på kort tid. Så är ibland inte fallet, det kan behövas en längre tid av regelbunden övning.

Sen utlösning
Ibland är utlösningen försenad eller uteblir. Om detta upprepas alltför ofta kan det upplevas som ett problem, för den enskilde eller för dennes partner.

Ofta har den försenade- eller uteblivna utlösningen psykologiska och relationella orsaker. Då kan du behöva prata med en sexolog och samtalsterapeut.

Utebliven eller försenad utlösning kan också uppstå medicinskt i samband med exempelvis diabetes, ryggmärgsskada eller prostatasjukdomar. Det kan uppkomma som bieffekt av viss typ av medicin, exempelvis SSRI-preparat vid depressionsbehandling.

Hur känslig penis är varierar och vissa kan uppleva att de inte får tillräcklig stimulans för att kunna få utlösning. När du har sex är det bra att vara avslappnad.

Vi kan erbjuda samtal och behandling av tidig eller sen utlösning.