Avgifter

Preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri. Även provtagning och behandling av könssjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen är kostnadsfritt.

Besök för andra besvär på mottagningen är avgiftsbelagda. Besök hos barnmorska, sjuksköterska och kurator kostar 100 kronor. Läkarbesök kostar 400 kronor.

Avgift för uteblivet besök
Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort. Avgiften gäller inte för uteblivna besök för preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning eller besök som omfattas av Smittskyddslagen.