Besvär

Besvär vid sex

Ibland kan det hända att man får besvär med irritation, smärta eller sveda i underlivet vid penetrerande sex. Den vanligaste orsaken till smärta i underlivet vid sex är bristande upphetsning, men det kan också bero på en infektion eller överdriven hygien med för stark tvål eller duschkräm. Smärtan kan också bero på vestibulit som innebär att de små, ytliga nerverna som finns i slidöppningens slemhinna blivit överkänsliga. De flesta som har vestibulit blir bra med behandling. Vi erbjuder rådgivning och samtal vid sexuella svårigheter eller sexuellt relaterade frågeställningar.

Besvär från sexuellt överförbara infektioner

Obehag i underlivet kan bero på svampinfektion eller annan obalans i slidans miljö som leder till rikliga flytningar. Andra orsaker till besvär kan vara sexuellt överförbara infektioner, men det finns även sexuellt överförbara infektioner som inte ger några symtom. Om du har haft oskyddat sex och oroar dig för könssjukdomar är du välkommen att testa dig.

Besvär av omskärelse

Omskärelse kan leda till problem med att kissa, upprepade urinvägsinfektioner, smärtsam mens och smärta vid sex.

Bakteriell vaginos

Det finns alltid bakterier i slidan. Bakteriell vaginos innebär att det har blivit obalans bland de bakterierna. Det vanligaste symtomet är flytningar som luktar illa och är rinniga. Ibland kan det även svida och klia runt slidmynningen. Bakteriell vaginos är vanligt, många får det någon gång i livet. Det kan behandlas med antibiotika. Besök oss om du känner igen symtomen.

Svampinfektion

Det är vanligt att få svamp i slidan. Det är ofarligt men kan vara besvärligt eftersom det brukar klia och svida runt slidöppning och på blygdläppar. Det kan också svida när du kissar eller har samlag. Ibland kan flytningarna bli vitaktiga men ibland förändras inte flytningarna alls. Ofta går det att behandla svampen med receptfria läkemedel. Svamp är inte en sexuellt överförbar könssjukdom.